Română | Italiano
AcasăŞtiri20171 Noiembrie: Omagiu adus onoarei martirilor greco-catolici români la Sanctuarul Montenero - ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Biserica din Toscana reunită la Florenţa » Titlu: 11577.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Biserica din Toscana reunită la Florenţa

Titlu: 11577.jpg

Ştiri

Omagiu adus onoarei martirilor greco-catolici români la Sanctuarul Montenero - Livorno

Omagiu adus onoarei martirilor greco-catolici români la Sanctuarul Montenero - Livorno

Duminică 29 octombrie, a.c., s-a desfăşurat pelerinajul anual al protopopiatului greco-catolic de Toscana, la Montenero, Madonna delle Grazie. La acest eveniment liturgic a participat un număr frumos de credincioşi.
Au celebrat Sfânta Liturghie părinţii Valer Sician, protopop de Toscana, Ioan Rodina, responsabil cu pastoraţia la Pisa şi părintele Vasile Orghici, paroh la Livorno: Parohia Naşterea Maicii Domnului.
Dumnezeiasca Liturghie a început la ora 12,30 şi s-a încheiat cu un parastas în evocarea celor care au suferit pentru Hristos în perioada regimului comunist.
Cuvântul de învăţătură a părintelui Vasile s-a concentrat pe tematica martirilor şi mărturisitorilor noştri care au acceptat suferinţa şi crucea în schimbul onorurilor şi compromisurilor nocive.
Redăm un fragment din predica părintelui Vasile:
”Iubiţi fraţi şi surori, La acest Sanctuar vine multă lume, fiecare cu necazul său. Şi, fiecare care se încredinţează Sfintei Fecioare este ajutat şi mângâiat. Azi, avem ocazia să ne întrebăm: Noi pentru ce am venit? Care este scopul acestui pelerinaj? Scopul acestui pelerinaj este să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru parohiile noastre, pentru toţi românii din Toscana. Să ne rugăm în mod cu totul special pentru martirii Bisericii noastre, să-i pomenim şi să înălţăm un parastas în amintirea lor, vrednică de cinste. Să înălţăm o rugăciune fierbinte pentru toţi martirii neamului nostru românesc, persecutaţi, încarceraţi şi morţi în perioada regimului comunist. Mulţumim din adâncul inimii lui Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru aceşti eroi ai virtuţilor creştine. Mulţumim de asemenea, cu recunoştinţă pentru fermitatea şi jertfa acestor martiri, care datorită jertfei lor, ni s-a transmis credinţa şi dragostea pentru Isus Hristos, pentru Maica Domnului, pentru Biserica, pentru Ţara. Jertfa lor este imortalizată, rămâne nemuritoare. Prin exemplul lor de credinţă şi dragoste am fost întăriţi şi determinaţi să îmbrăţişăm valorile creştine. Să îmbrăţişăm Biserica şi pe Hristos. Toţi aceşti martiri sunt zestrea spirituală a întregului popor român. Ei sunt patrimoniu de neşters a unui popor suferind şi crucificat. Jertfa lor trebuie să ne întărească mereu, să ne unească în bine, să ne lumineze mintea, să ne deschidă inima pentru a ne umplea de bucurie, de solidaritate pentru binele comun. Să ne umple inima de bucurie şi de iubire faţă de cele Sfinte. Jertfa acestor martiri români să ne ajute să fim creştini buni, adevăraţi, simpli şi smeriţi după Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie.
Iubiţi fraţi şi surori,
Împreună cu Dumneavoastră, am venit să îngenunchem în faţa acestei Icoane făcătoare de minuni: mulţumind şi cerând Maicii Domnului ocrotirea sa de Mama. Cu toţi avem nevoie de ocrotirea acestei Mame. Maria este Mama lui Isus! Maria este Mama Bisericii! Maria este Mama tuturor creştinilor! Maria este şi mama noastră! Ce lucru frumos: strămoşii noştri, părinţii noştri erau foarte credincioşi. Ei nu lipseau duminica de la Biserică. Ei nu uitau să se roage în fiecare zi. Episcopii, preoţii, călugării, călugăriţele şi buni credincioşi morţi în închisorile comuniste au murit pentru că nu au acceptat să colaboreze cu un regim fără scrupule, fără Dumnezeu. Aceşti mărturisitori nu au vrut să se compromită cu răul. Ei n-au acceptat să renunţe la credinţă, la valorile creştine (...), la Biserică şi la Isus Hristos. Între cei căzuţi în închisorile comuniste sunt episcopii ardeleni, greco-catolici: Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu. Episcopi pe care mulţi dintre români nici nu-i cunosc sau mulţi dintre noi nu ne interesează. Deşi ei au fost buni români, adevăraţi creştini, adevăraţi români”.
Evenimentul s-a încheiat cu prânzul la restaurantul de la Montenero şi cu un „La mulţi ani!”, la sărbătorirea zilei de naştere a părintelui Vasile.
P. Vasile Orghici

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.