Română | Italiano
AcasăŞtiri20172 Noiembrie: Comunicat final al Întâlnirii Episcopilor Orientali Catolici din Europa cu ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11643.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11643.jpg

Ştiri

Comunicat final al Întâlnirii Episcopilor Orientali Catolici din Europa cu ocazia aniversării a 60 de ani de la întemeierea Eparhiei “Sfânta Familie” pentru ucrainenii greco-catolici din Londra

Comunicat final al Întâlnirii Episcopilor Orientali Catolici din Europa cu ocazia aniversării a 60 de ani de la întemeierea Eparhiei “Sfânta Familie” pentru ucrainenii greco-catolici din Londra

În perioada 26-29 octombrie 2017 s-a desfăşurat la Londra reuniunea anuală a episcopilor orientali catolici din Europa, la invitaţia PS Hlib Lonchyna, episcop al Eparhiei catolice ucrainene „Sfânta Familie” din Londra. Întâlnirea a avut loc la Centrul pentru Unitate a Mişcării Focolarilor, la Welwyn Garden City. Au fost zile intense de întâlniri, conferinţe, dezbateri, dar mai ales de fraternitate şi rugăciune, în care au fost împărtăşite speranţele şi suferinţele, proiectele şi dificultăţile Bisericilor Catolice Orientale din Europa. Au fost prezenţi circa patruzeci de episcopi, preoţi şi experţi în cateheză, veniţi din Anglia până în Ucraina, din ţările scandinave până în Grecia. Tema generală a întâlnirii a fost vestirea, cunoaşterea şi viaţa de credinţă în Hristos (Kerigma-Cateheză-Mistagogie).
În aceste zile s-a comemorat împlinirea a 60 de ani de la întemeierea Eparhiei ucrainene „Sfânta Familie” din Londra. Această aniversare ne-a oferit posibilitatea de a ne aduce aminte cu recunoştinţă de grija pastorală a Sfântului Scaun, care a răspuns şi răspunde, în continuare, nevoilor pastorale ale credincioşilor orientali catolici răspândiţi în toată Europa Occidentală. În acest fel, a fost posibil să se evalueze situaţia specifică a Bisericilor Orientale Catolice din Diaspora, cu speranţa că experienţa trecutului poate servi şi astăzi drept inspiraţie în continuarea angajamentului pastoral din partea tuturor structurilorecleziale faţă de credincioşii care au emigrat din ţările lor.
La sesiunea inaugurală a participat episcopul auxiliar de Londra, PS Paul McAleenan, care a transmis salutul Em. S. Card. Vincent Nichols şi şi-a exprimat speranţa ca prezenţa Spiritului Sfânt să însoţească sesiunile întâlnirii noastre. Apoi, Nunţiul Apostolic din Marea Britanie, IPS Edward J. Adams a transmis salutul Sfântului Părinte. Papa Francisc a invocat binecuvântarea sa apostolică asupra acestei întâlniri şi a extins salutul său asupra credincioşilor Eparhiei ucrainene şi,în particular, asupra Arhiepiscopului MajorSviatoslav Shevchuk. În continuare, Nunţiul Apostolic a evidenţiat necesitatea de a vesti Evanghelia, de a o proclama şi de a arăta frumuseţea unei vieţi de comuniune cu Dumnezeu şi cu ceilalţi. A propus imaginea lui Hristos ca un „antidot” pentru răul din lumea de astăzi. Prin kerigmă şi mistagogie, lucrarea mântuitoare a lui Hristos continuă şi astăzi prin Biserica Sa.
La încheierea acestor lucrări, noi toţi, păstori ai Bisericilor Orientale Catolice din Europa, ne simţim încurajaţi de dragostea Domnului în serviciul nostru eclezial, de Harul Divin care vindecă slăbiciunile noastre, de dragostea Domnului faţă de Biserica Sa care ne conduce în predicarea Evangheliei Sale. Suntem convinşi de necesitatea centrală şi fundamentală a vestirii lui Hristos printr-o cateheză şi o mistagogie care se nasc din celebrarea Sfintei Liturghii ca loc de mărturisire şi celebrare a credinţei noastre. O mistagogiecare să izvorască din Evanghelia însăşi, din textele liturghiei, din iconografie, pentru a conduce pe credincioşii noştri la contemplarea misterului lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat de la Spiritul Sfânt şi din MariaFecioara.
Sfintele Liturghii celebrate în aceste zile ne-au permis şi să experimentăm bogăţia catolicismului care se manifestă prin diferitele tradiţii creştine care, de aproape două milenii, alcătuiesc chipul creştin al Europei. Acest fapt ne-a făcut să conştientizăm chemarea mereu nouă de a mărturisi Evanghelia milostivirii, iubirii şi reconcilierii lumii de astăzi, marcată de suferinţă, sărăcie, nedreptate şi conflicte armate, care afectează chipul multor Biserici de-ale noastre precum şi ale popoarelor noastre. Invocăm, în particular, darul păcii şi al reconcilierii pentru poporul ucrainean, martirizat de mult timp de violenţă şi de război, amintindu-ne, de asemenea, de persecuţia şi suferinţa fraţilor noştri creştini din Orientul Mijlociu.
Mulţumim Congregaţiei pentru Bisericile Orientale şi Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene, reprezentată aici de Secretarul său general, Mons. Duarte da Cunha, pentru sprijinul acordat la întâlnirile noastre, care, iată, au împlinit deja douăzeci de ani (1997-2017). Subiectul abordat ne-a făcut să ne simţim implicaţi în angajamentul reînnoirii catehezei întregii Biserici. Ne-am simţit mângâiaţi de sprijinul încurajator primit de la Consiliul Pontifical pentru Noua Evanghelizare.
În celebrarea Sfintei Liturghii, în Catedrala din Westminster, prezidată de Preafericirea Sa Sviatoslav Shevchuk şi concelebrată de episcopii Orientali prezenţi, precum şi de numeroşi episcopi ai Marii Britanii, cu prezenţa Cardinalului Vincent Nichols, care a ţinut şi omilia, am mulţumit Conferinţei Episcopale din Anglia şi Ţara Galilor pentru ajutorul primit în pregătirea şi desfăşurarea întâlnirii noastre. Catedrala a fost plină de poporul lui Dumnezeu. Prezenţa reprezentanţilor bisericiianglicane şi ortodoxe a fost o dovadă a bunului climat ecumenicdin această Ţară.
Diferitele aspecte pe care le-am aprofundat în aceste zile ne-au făcut să vedem importanţa redescoperirii centralităţii lui Hristos în predicarea şi cateheza noastră, validitatea metodelor marii Tradiţii a Bisericilor noastre: predică, cateheză, iconografie, mistagogie; şi, în acelaşi timp, nevoia de a folosi noile mijloace de comunicare pentru a anunţa tuturor Vestea cea Bună a lui Hristos.
În 2018 reuniunea se va desfăşura în perioada 14 – 17 iunie în Eparhia de Lungro a Italo-Albanezilor, în Italia, la invitaţia PS DonatoOliviero.
Întâlnirea s-a încheiat duminică, 29 octombrie, cu Sfânta Liturghie celebrată în catedrala „Sfânta Familie” din Londra, prezidată de Arhiepiscopul Cyril Vasil’ SJ, secretar al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale.
Ne întoarcem laBisericile noastre consolaţi în credinţă,conştienţifiindcă Hristos celebrat, predicat şi trăit,este adevăratulmistagog al credinţei, care ne călăuzeşte şi ne susţine în misiunea noastră de vestire a Evangheliei.
          

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.