Română | Italiano
AcasăŞtiri20175 Noiembrie: Duminica 5 Noiembrie 2017 – puterea comuniunii şi a iubirii dintre oameni - ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11568.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11568.jpg

Ştiri

Duminica 5 Noiembrie 2017 – puterea comuniunii şi a iubirii dintre oameni - pomenirea celor răposaţi în Parohia din Mestre

Duminica 5 Noiembrie 2017 – puterea comuniunii şi a iubirii dintre oameni - pomenirea celor  răposaţi în Parohia din Mestre

În Duminica a 22-a după Rusalii, în Parohia Română Unită cu Roma din Veneţia-Mestre părintele Vasile Barbolovici a săvârşit Sfânta Liturghie şi Parastasul de obşte întru pomenirea tuturor răposaţilor.
Duminica este ziua comuniunii fraterne şi a iubirii în Hristos. Întru această iubire milostivă, dăruitoare, izvorâtoare de viaţă şi nemurire suntem chemaţi fiecare dintre noi să trăim. Aducând la altar pomelnicele în care i-au cuprins pe cei dragi trecuţi din această lume credincioşii au purtat înaintea lui Dumnezeu, fiecare în parte, această dragoste care reuşeşte să treacă peste bariera timpului şi a morţii.
Aceasta este speranţa întru care îi încredinţăm lui Dumnezeu, prin rugăciunile Bisericii pe cei răposaţi ai noştri. Pentru aceasta în ziua Domnului ne-am adunat români din diferite părţi ale ţării, din Maramureş, Moldova, Banat, Muntenia şi Republica Moldova spre a împlini dimpreună o rânduială strămoşească, spre a ridica parastas, pentru cei care ne-au fost părinţi, fraţi, soţi, prieteni, apropiaţi.
I-am pomenit dimpreună cu părintele Vasile pe toţi aceştia ştiind că Isus este cu adevărat aşa cum spune ecfonisul, învierea şi viaţa şi odihna robilor săi.
După Parastas a urmat şi o agapă frăţească în care ne-am unit în jurul bucatelor bogat pregătite de gospodinele noastre, spre a ne mai putea împărtăşi unii altora preocupările, gândurile şi bucuriile, spre a trăi acea frăţietate atât de necesară vieţii creştine.
A fost o Duminică binecuvântată, o zi în care am trăit din nou acel dar al mergerii pe drum dimpreună, acel dar care dă frumuseţe şi sens lumii.
Ipodiacon drd. Ionuţ Blidar

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.