Română | Italiano
AcasăŞtiri20187 Ianuarie: Câţi în Cristos v-aţi botezat, în Cristos v-aţi şi îmbrăcat
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11554.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11554.jpg

Ştiri

Câţi în Cristos v-aţi botezat, în Cristos v-aţi şi îmbrăcat

Câţi în Cristos v-aţi botezat, în Cristos v-aţi şi îmbrăcat

În această perioadă liturgică Biserica sărbătoreşte marele praznic al Botezului Domnului, încheind sărbătoarea Naşterii Domnului, după Tăierea împrejur, trece în a doua parte esenţială a vieţii lui Cristos – maturitatea. Astfel prin Botez se pregăteşte propovăduirea Evangheliei Împărăţiei, Domnul luând asupra sa, vizibil, păcatele oamenilor şi resfinţind întreaga creaţie în apele Iordanului.
Praznicul Botezului Domnului este numit în popor şi Bobotează, iar în limbaj teologic-liturgic are şi denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului). Sărbătoarea se numeşte Epifanie sau Teofanie, adică Arătare, pentru că, pe de o parte, Isus Cristos se arată lumii, fiind mărturisit de Prorocul şi Botezătorul Ioan, iar pe de altă parte se arată lumii pentru întâia dată în chip limpede taina Sfintei Treimi, cunoaşterea adevăratului Dumnezeu şi calea mântuirii, aşa cum ne arată şi Troparul sărbătorii: „În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii S-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi Spiritul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Cristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, mărire Ţie.”
În parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Forli, o dată cu sărbătoarea Botezului Domnului, a fost botezat şi micuţul David. Urmând cu mult interes ritualul sfântului botez, comunitatea a avut ocazia de reînnoire a propriului crez şi a retrăit semnificaţia propriului botez. În timpul săvârşirii botezului, părintele paroh Mihai David a explicat semnificaţia ritualului: exorcismele; lepădările de satana care pregătesc sufletul pentru sălăşluirea apoi a Spiritului Sfânt; unirea cu Cristos pecetluită prin rostirea Crezului; apa şi cristelniţa semnificând apa Iordanului în care a fost botezat Isus, respectiv mormântul în care a fost îngropat Mântuitorul şi locul de unde El a înviat; tămâierea în jurul mesei şi a cristelniţei simbolizând buna mireasmă a Spiritului Sfânt care alungă mirosul greu al păcatului; uleiul binecuvântat numit „untdelemn al bucuriei” arată că, prin încreştinare, pruncul devine „uns al Domnului”; afundarea/stropirea întreită în apă arată că temeiul credinţei noastre este Sfânta Treime şi în plus prin botez murim împreună cu Cristos şi înviem împreună cu El; lumânarea simbolizează lumina harului primit la botez, dar şi lumina faptelor bune pe care cel botezat este chemat să le împlinească; sacramentul Mirungerii prin care noul botezat primeşte bogăţia darurilor Sfântului Spirit şi puterea de a duce o viaţă creştinească, adică de a ne opune răului şi păcatului şi de a săvârşi binele, ungerea cu Sfântul Mir arată şi investirea celui botezat cu harul preoţiei universale, pe care îl au toţi creştinii; înconjurarea mesei şi a cristeleniţei de 3 ori, în numele Sfintei Treimi, arată că, începând de la Botez, viaţa oricărui creştin trebuie să aibă în centru Evanghelia - adică Cuvântul lui Dumnezeu - şi Crucea - adică jertfa; în final, tunderea în semnul Sfintei Cruci arată dăruirea totală a celui botezat sub stăpânirea lui Dumnezeu, dar şi primul act de jertfă adusă lui Cristos din partea copilului.
Pr. Mihai a îndrumat părinţii trupeşti şi pe cei spirituali ai neo-botezatului astfel: „Aşa cum o floare curată şi frumoasă moare fără apă, aşa şi sufletul copilului poate muri din punct de vedere spiritual dacă este lipsit de hrana unei vieţi creştineşti, care stă în răspunderea părinţilor şi a naşilor”.
„Agheasma Mare are putere sfinţitoare şi vindecătoare de boli sufleteşti şi trupeşti, dar şi de izgonire a spiritelor necurate. Să ne apropiem cu credinţă de ea, pentru că doar credinţa ne mântuie şi doar iubirea ne dă speranţă!” a subliniat părintele Mihai.
La sfârşitul Sfintelor Liturghii, îngeraşii parohiei, cu sorcovele pregătite de la Anul Nou, au făcut urările tradiţionale - Sorcova şi Pluguşorul - şi pentru enoriaşii care s-au reîntors din concedii sau nu au fost prezenţi din cauza muncii, atât Sâmbătă, 6 ianuarie 2018, la Marele praznic al Botezului Domnului, cât şi Duminică, 7 ianuarie 2018, la Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Apoi, credincioşii au luat Agheasma Mare sfinţită la Liturghia de la Bobotează pentru a o duce la casele lor.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.